Gaya Bahasa dalam Cerpen Munsyi

      No Comments on Gaya Bahasa dalam Cerpen Munsyi

Oleh Chai Loon Guan

Bidalan Melayu, kalau kail panjang sejengkal, jangan lautan hendak diduga bermaksud kalau tidak cukup syarat, jangan dibuat apa-apa yang tidak terdaya. Begitulah, nasib sang pengembara atau musafir dari desa pedalaman sekiranya menyimpan hasrat untuk mengembara dan mencari nafkah hidup di kota metropolitan. Sebelum berhasrat, adalah lebih selamat, sekiranya sang pengembara atau peraih rezeki yang ingin berhijrah ke kota menimba ilmu dan pengalaman sebanyak mungkin selain diperkuat oleh ilmu agama, bahasa, budaya dan jati diri supaya tidak teroleng-oleng dipukul badai samudera kota yang menduga kehidupan insan di buana sarwajagat ini. Demikianlah, mesej yang ingin disampaikan oleh cerpenis terkenal tanah air, Husna Nazri dalam cerpen Munsyi yang terpilih sebagai teks bacaan wajib Komponen Sastera Bahasa Melayu Tingkatan Empat mulai tahun 2015.

Sinopsis Cerpen Munsyi

Mel meluahkan hasrat untuk berhijrah ke kota. Hal ini membimbangkan bondanya. Bonda bimbang kalau-kalau Mel mudah hanyut dibawa arus hedonisme (pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup) dan modenisme (pemikiran cara moden) kota lantaran kecetekan ilmu agama, bahasa ibunda dan budaya nenek moyang yang diwarisi sejak zaman-berzaman.

Bonda sempat menasihati Mel tentang agama dan bahasa nenek moyang, yakni kedua-dua warisan yang masih terpelihara. Jika agama dan bahasa hilang, maka akan lahirlah generasi yang dilaknati Tuhan. Kata bonda lagi, kota besar yang sudah kehilangan nilai-nilai tradisinya itu, dibangunkan oleh kempen dan slogan yang sarat dengan api prasangka dan runcing prejudis para warganya yang berlainan kaum dan latar belakang. Manusia kota telah dipisahkan oleh benteng-benteng ketaasuban dan kepentingan diri serta identiti masing-masing.

Mel teringat akan cerita bonda tentang sejarah hitam dekad lampau, iaitu 13 Mei 1969. Akibat sistem pecah dan perintah penjajah, meletuslah tragedi sengketa dan rusuhan kaum. Jadi, Mel bertekad untuk mendalami ilmu, menelusuri teks Sejarah Melayu dan Hikayat Hang Tuah serta menimba pengalaman di desa halaman sebelum berhijrah ke kota yang sentiasa diancam gelora itu. Hak dan maruah, nilai sejarah, roh patriotisme dan jati diri perlu dipertahankan untuk mendepani cabaran globalisasi.

Tema:

Semangat cinta akan agama, bangsa, bahasa, dan budaya yang tersemai dalam jiwa raga warganegara.

Persoalan:

a. Usaha menghidupkan roh patriotisme dan jati diri dalam jiwa anak-anak muda.

b. Harapan warga tua agar agama, bahasa, budaya, dan adat resam turun-temurun          dipertahankan.

c. Kecenderungan anak-anak muda melupakan dan memperlekeh bahasa dan budaya sendiri.

d. Kesan penjajahan kepada penduduk peribumi.

e. Kehidupan kota yang penuh dengan pelbagai cabaran.

Rencana ini dipetik daripada Pelita Bahasa September 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *