Penulisan Huruf Besar

      No Comments on Penulisan Huruf Besar

S. Nathesan

Salah satu kemusykilan yang  sering dihadapi oleh murid dalam hal penulisan ialahpenggunaan huruf besar ketika menulis ayat. Hal ini menunjukkan bahawa aspek penulisan huruf besar yang merupakan perkara asas dalam mekanisme menulis, masih belum dikuasai oleh pengguna dalam penulisan mereka.

Sudah tentu penggunaan huruf besar dalam penulisan mempunyai beberapa peraturan. Peraturan yang pertama, huruf besar hendaklah digunakan pada huruf pertama dalam ayat baharu.

___

Rencana ini dipetik daripada Pelita Bahasa Ogos 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *