Kekeliruan Kata Ganti Nama Singkat

      No Comments on Kekeliruan Kata Ganti Nama Singkat

Oleh Chin Boon Tek

Pengguna bahasa Melayu sering dikelirukan oleh penggunaan kata ganti nama diri dalam bentuk singkat, seperti ku, daku, kau, dikau, mu dan ia. Menurut Asmah Omar dalam Ensiklopedia Bahasa Melayu, kata ganti nama diri menggantikan kata nama manusia. Dalam Tatabahasa Dewan, kata ganti nama diri merujuk diri orang tertentu, seperti diri orang pertama, diri orang kedua dan diri orang ketiga.

Daku ialah kata ganti nama diri orang pertama yang merupakan singkatan daripada perkataan diri aku. Daku mempunyai sifat mesra dan akrab apabila digunakan antara taulan. Biasanya, ku digunakan dalam perbualan harian antara penutur dengan pendengar di samping ketika berdoa dan pembicaraan batin.

___

Rencana ini dipetik daripada Pelita Bahasa Disember 2011.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *