Teka Silang Kata April

      No Comments on Teka Silang Kata April

Bijak Bahasa

Adakah anda bijak? Jika anda bijak carikan jawapan teka silang kata ini!

Melintang
1 – Meliputi seluruhnya.
6 – Tamak.
8 – Seakan-akan burung unta.
9 – Memasang lungsin pada alat tenun.
10 – Kelakuan yang tidak tertib.
12 – Sejenis kuih.
13 – Menyatakan kehairanan.
16 – Muka surat.
19 – United Kingdom.
21 – Besar, tertinggi.
22 – Pemberian, sedekah, derma.
23 – Panggilan bagi guru.
24 – Cara-cara melakukan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan.

Ke Bawah
1 – Persaudaraan.
2 – Penyelesaian dengan jalan damai.
3 – Nenek.
4 – Bongsu.
5 – Merah ungu.
7 – Saya.
11 – Mengerjakan sehingga menjadi sesuatu
yang lain.
14 – Seperti bau kambing.
15 – Bangsa.
17 – Sekarang.
18 – Kelihatannya ada tapi tiada.
20 – Nama perempuan orang Sikh.

Jawapan teka silang kata boleh dilihat dari Pelita Bahasa keluaran April

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *