Kosa Kata Bulan Mac

      No Comments on Kosa Kata Bulan Mac

Bijak Bahasa

Cuba cari padanan kata yang berhuruf tebal. Gunakan kamus jika anda menghadapi kemusykilan.
1. berbalasan
a. bersambutan     b. berkenalan
c. bertatapan         d. bertikaman
2. berbanjaran
a. berpacaran       b. berderetan
c. berpadanan      d. bersalahan
3. berbebaran
a. bertaburan        b. berterbangan
c. bersarapan       d. bersangatan
4. berbenturan
a. berlukaan         b. bermekaran
c. berlanggaran    d. bermuatan
5. berberaian
a. bertambah        b. berlari
c. bercerai            d. bertemu
6. berbetulan
a. bercakaran       b. bermesraan
c. berkekalan        d. bertepatan
7. berbimbingan
a. berbasahan       b. berbezaan
c. berbelasan        d. berpegangan
8. berbondongan
a. bergapaian        b. berhantaran
c. berturutan          d. berjuntaian
9. bercerancangan
a. berceracakan     b. berantakan
c. berlontaran        d. berkilatan
10. bercorengan
a. berduaan           b. bercontengan
c. bertambatan      d. bertimbangan

11.bercucuran
a. berpancaran       b. bertimbulan
c. bertimbalan         d. beralahan
12. berdahuluan
a. berkejaran          b. berandaian
c. beralasan           d. bermuatan
13. berdampingan
a. berjuraian            b. berdekatan
c. berasingan          d. berciciran
14. bergandingan
a. berangkaian         b. berkembangan
c. berhampiran        d. berbandingan
15. bergantian
a. berlumbaan          b. berhalangan
c. bermasakan         d. bertukaran
16. bergantungan
a. berdatangan        b. berlarangan
c. bersangkutan       d. berlayangan
17. bergelantungan
a. bertalian               b. bertahuan
c. berpalitan             d. bergayutan
18. bergeselan
a. bertaruhan            b. bersentuhan
c. berpergian             d. bercoangan
19. bergulingan
a. bersaing                b. bertanda
c. bergolek                d. berjaya
20. berhadapan
a. berjamuran           b. berondongan
c. bersamaan           d. bertentangan

Jawapan Kosa Kata boleh dilihat dalam Pelita Bahasa keluaran Mac

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *