Pencucian Pendahuluan

      No Comments on Pencucian Pendahuluan

Bijak Bahasa

Cuba cari padanan kata yang berhuruf tebal. Gunakan kamus jika anda menghadapi kemusykilan.

1. pencagaran
a. penantian         b. penjelasan
c. pencarian         d. penggadaian
2. penceburan
a. penggalian       b. penglibatan
c. penerimaan      d. pelarian
3. pencedokan
a. penampilan      b. peniruan
c. penyeruan       d. pengajian
4. pencegahan
a. pendidikan      b. penyertaan
c. penegahan     d. penyataan
5. pencemaran
a. penentuan       b. pendirian
c. pengurusan     d. pengotoran
6. pencerekaan
a. penceritaan      b. pentafsiran
c. pentadbiran      d. pendekatan
7. pencerobohan
a. penahanan      b. pendengaran
c. pencabulan      d. penaakulan
8. pencuaian
a. pelalaian          b. penjelmaan
c. penjagaan        d. penjilidan
9. pencucian
a. penjualan        b. penjabatan
c. pembasuhan   d. penutupan
10. pendahuluan
a. penjadian        b. penerbitan
c. perhatian         d. permulaan

11.pendaftaran
a. penjadualan     b. pencacahan
c. pencatatan       d. pencahayaan
12. pendakian
a. pencacaran      b. pemanjatan
c. peniruan           d. pemberitahuan
13. pendakwaan
a. pengemukaan   b. pengajaran
c. pencadangan    d. pendorongan
14. pendakwahan
a. pemakaian        b. penyampaian
c. penentangan    d. penindasan
15. pendedahan
a. pemaparan        b. pembentukan
c. pendukungan    d. pembakaran
16. pendalilan
a. pendaringan       b. penerangan
c. penambahan      d. peninggalan
17. pendamaian
a. penerokaan        b. penyelesaian
c. penyeksaan        d. penolakan
18. penduaan
a. pengembangan   b. pemawahan
c. pemerintahan      d. penulisan
19. pendudukan
a. pensahihan        b. pensaizan
c. penelitian           d. penjajahan
20. pendapatan
a. penemuan         b. pengalaman
c. pensampelan     d. penguasaan

Jawapan boleh dilihat di Pelita Bahasa Keluaran Februari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *