Teka Silang Kata Disember

      No Comments on Teka Silang Kata Disember

Oleh Wahidi

Adakah anda bijak? Jika anda bijak, cuba selesaikan teka silang kata di bawah.

combine-pb-dis16-51

Melintang

1 – Ilham.

8 – Suku bangsa orang asli.

10 – Lafaz janji.

11 – Tidak Nampak.

12 – Hari.

13 – Iaitu.

16 – Tingkat.

20 – Kata untuk menegaskan yang mendahuluinya.

21 – Yang Dipertuan.

22 – Bermimpi.

23 – Huruf ke-22 abjad Jawi.

24 – Saya.

25 – Awalan pada berbagai-bagai nama binatang atau tumbuhan.

26 – Sesuatu yang digunakan sebagai bandingan.

Ke Bawah

1 – Daya usaha yang mula-mula.

2 – Sambil.

3 – Peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW pada malam hari naik ke Sidratulmuntaha.

4 – Simbol kimia bagi renium.

5 – Sejenis tanggok menangkap ikan.

6 – Jangkar.

7 – Mengintip.

9 – Pengawal.

14 – Leka.

15 – Dapat melihat.

17 – Tidak nyaman.

18 – Kelaparan.

19 – Ratna.

25 – Sejenis kuih.

Jawapan Teka Silang Kata boleh dilihat dari Pelita Bahasa Keluaran Disember

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *