Pengiring Pengkaji

      No Comments on Pengiring Pengkaji

Bijak Bahasa

Cuba cari padanan kata yang berhuruf tebal. Gunakan kamus jika anda menghadapi kemusykilan.

1. pengajar
a. penggerak      b. pensyarah
c. pembakar       d. pembeli
2. pengakhir
a. penyataan      b. peramah
c. penamat         d. pertalian
3. penganiaya
a. penindas        b. penyabar
c. pencuri           d. perompak
4. pengantara
a. pembuka       b. penghubung
c. pengubat       d. pengguna
5. penganut
a. pengajian      b. penguasa
c. pengikut        d. pengadang
6. pengatur
a. pengadil        b. pengarah
c. pendapat       d. penyusun
7. penggubal
a. penggiat        b. perasa
c. pemenang     d. pembentuk
8. penghadam
a. pembayar      b. penjaga
c. pencerna       d. penduduk
9. penghantar
a. pembawa      b. pemerhati
c. penjual          d. penilai
10. penghafal
a. pengelola      b. pengerusi
c. penghafaz     d. pengkolan

11. penghias
a. pengebat       b. pendandan
c. pengecas      d. penyampai
12. penghidap
a. penyanyi       b. pengantar
c. pelancong     d. pesakit
13. penghujung
a. penglibatan     b. penghabaan
c. penghabisan   d. pengorbanan
14. pengiring
a. penyelamat    b. pelupa
c. pengikut         d. pendidik
15. pengkaji
a. penyelidik       b. pengaruh
c. pencetus        d. pengawal
16. penglihat
a. peraih            b. penjajah
c. peserta          d. peramal
17. penglipur
a. penghibur       b. pendengar
c. pengikat         d. penguat
18. penguji
a. pendamai       b. peserta
c. pemeriksa      d. pemimpin
19. penggali
a. pengubah      b. pemilih
c. pengorek       d. pengubat
20. pengurus
a. peperiksaan   b. pentadbir
c. perenggan     d. permintaan

Jawapan kosa kata ini boleh dilihat dari Pelita Bahasa keluaran November

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *