Peranginan Percubaan

      No Comments on Peranginan Percubaan

Bijak Bahasa

Peranginan  Percubaan

Cuba cari padanan kata yang berhuruf tebal. Gunakan kamus jika anda menghadapi kemusykilan.

1. peradilan
a. pertandingan       b. penghakiman
c. pergerakan          d. persamaan
2. peralahan
a. perampasan        b. perhubungan
c. perjuangan          d. pernyataan
3. peranginan
a. perhumaan         b. perisytiharan
c. peristilahan         d. peristirahatan
4. perangkatan
a. perjawatan         b. perkhidmatan
c. peralatan            d. perkadaran
5. perantaraan
a. pengupasan      b. penyelidikan
c. pergaulan          d. pengetahuan
6. perarakan
a. perlanggaran     b. pengiringan
c. perkecaian         d. perkelahan
7. perbadanan
a. pertubuhan        b. perputaran
c. perlanjutan         d. permainan
8. perbahanan
a. perasmian         b. perbendaan
c. perseorangan    d. perparitan
9. perbahasan
a. perbincangan    b. peraduan
c. percampuran     d. pertambahan
10. perbahasaan
a. pertuturan         b. perseteruan
c. pertumpahan    d. persiraman
11. perbaikan
a. perkakasan       b. pemerintahan
c. perlombongan   d. pembetulan
12. perbalahan
a. pertalian            b. pertengkaran
c. perlanjutan        d. perjodohan
13. perbandingan
a. percambahan    b. perjanjian
c. perisian             d. perimbangan
14. perbicaraan
a. pertanian          b. penggunaan
c. pengadilan       d. perancangan
15. perbualan
a. percakapan      b. pergantian
c. perumahan       d. perdukunan
16. percabangan
a. pertunangan      b. persimpangan
c. perkampungan  d. perkaitan
17. percampuran
a. kelonggaran     b. pergaulan
c. kemerdekaan   d. kebuasan
18. percubaan
a. perbuatan        b. perkapalan
c. perkamusan     d. perkembangan
19. perdagangan
a. persidangan     b. perkhabaran
c. perniagaan       d. perlangsungan
20. perdebatan
a. perbantahan    b. perpaduan
c. persekutuan     d. permulaan

Jawapan boleh ditemui dari Pelita Bahasa keluaran September

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *