Teka Silang Kata

      No Comments on Teka Silang Kata

Bijak Bahasa

Adakah anda bijak? Jika anda bijak, cuba selesaikan teka silang kata di bawah.1

Melintang
1 – Menggunakan secara praktik atau amali.
6 – Anjing laut.
7 – Organisma yang memakan haiwan dan juga tumbuhan.
10 – Unit tenaga dalam sistem metrik.
12 – Kawasan subur di padang padang pasir.
13 – Teknologi maklumat.
15 – Perbandingan, ibarat, misal.
16 – Tukang (pandai) senjata.

18 – Amerika Syarikat.
19 – Kamu.
20 – Irama atau rentak tinggi rendah.
23 – Muatan.
25 – ………. Panas hingga ke petang.

Ke Bawah
1 – Cerita dogeng yang mengandungi unsur pengajaran yang wataknya terdiri daripada haiwan atau objek.
2 – Lambat, perlahan-lahan.
3 – Penolong pegawai daerah.
4 – Militan Islam.
5 – Tinggi.
8 – Berdasarkan pelihatan, dapat dilihat.
9 – Sambutan, reaksi, jawaban.
11 – Bagaimana.
14 – Cepat, lekas, segera.
16 – Suasana atau perasaan halus yang menyelubungi seseorang.
17 – Barang apa yang dibuat sebagai contoh.
21 – Universiti Islam Antarabangsa.
22 – Mata air.
24 – Nombor.

Jawapan teka silang kata boleh dilihat dalam Pelita Bahasa keluaran Julai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *