Monthly Archives: November 2015

Buktikan Kita Warga Berdaulat

      No Comments on Buktikan Kita Warga Berdaulat

Sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan (BBK) diadakan selaras dengan hasrat kerajaan untuk memantapkan, memperkukuh dan mempamerkan jati diri, serta citra bangsa dengan berteraskan bangsa kebangsaan. Selain itu, sambutan ini juga untuk melahirkan generasi masa depan bangsa Malaysia yang berbangga dengan bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu dan bahasa tamadun bangsa.