Monthly Archives: July 2015

Dari Malaysia ke ASEAN

      No Comments on Dari Malaysia ke ASEAN

Kebanyakan pemimpin negara anggota menyedari kepentingan bahasa rasmi dalam sesuatu pertubuhan antarabangsa serta hubungannya dengan pendidikan dan pembangunan negara masing-masing. Lazimnya, pemilihan sesuatu bahasa sebelum dijadikan sebagai bahasa rasmi dalam sebuah pertubuhan antarabangsa memang berdasarkan beberapa faktor, seperti politik dan ekonomi.

Biar Putih Tulang Jangan Putih Mata

      No Comments on Biar Putih Tulang Jangan Putih Mata

Sebagai pengerusi ASEAN pada tahun ini, Malaysia sewajarnya mengambil peluang dan ruang ini untuk mengusulkan langkah menjadikan bahasa Melayu sebagai satu daripada bahasa rasmi komuniti tersebut. Namun demikian, hasrat murni untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai satu daripada bahasa rasmi ASEAN dan PBB makin menyepi, sekadar hangat-hangat tahi ayam.