Monthly Archives: June 2015

Hendak Seribu Daya

      No Comments on Hendak Seribu Daya

Menurut Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, tidak bermakna menjadi warga sesebuah negara jika seseorang itu tidak memahami, malah jauh sekali mampu menuturkan bahasa kebangsaan negaranya. Hal ini dikatakan demikian kerana baginda berpandangan bahawa setiap warganegara Malaysia wajib berupaya berkomunikasi dalam bahasa kebangsaan negara mereka.