Monthly Archives: March 2015

KBAT Pendidikan Abad Ke-21

      No Comments on KBAT Pendidikan Abad Ke-21

Kementerian Pendidikan mendefinisikan KBAT sebagai “keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran, dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan berupaya mencipta sesuatu.” Berdasarkan takrif tersebut, sudah pasti golongan yang perlu bertindak ialah guru, yakni pendidik abad ke-21.