Monthly Archives: February 2015

Di Mana Bumi Dipijak

      No Comments on Di Mana Bumi Dipijak

Jika Johnson dan Farange, pemimpin dua buah parti Britain yang berbeza ideologi politik tetapi sependapat dalam isu bahasa, mampu membela bahasa negara mereka dengan lantangnya, dapatkah pemimpin negara ini bertindak dengan cara yang demikian juga?