Monthly Archives: January 2015

Cabaran Bahasa Negara Tahun Ini

      No Comments on Cabaran Bahasa Negara Tahun Ini

Kedudukan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN pada tahun ini perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Pihak yang berkenaan sewajarnya menggunakan ruang dan peluang ini untuk melaksanakan inisiatif menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa serantau. Inilah satu daripada cabaran yang menanti bahasa Melayu pada tahun ini.