Category: Dunia Bahasa

Sukan dan Kepelbagaian Dialek

      No Comments on Sukan dan Kepelbagaian Dialek

Sebagaimana keinginan kita untuk mengangkat martabat sukan negara ke peringkat tertinggi, begitu juga hasrat seluruh masyarakat Malaysia dalam memastikan istilah atau wadah dalam bahasa kebangsaan atau bahasa daerah direalisasikan dalam semua urusan rasmi baik dalam bidang politik, sosioekonomi, kebudayaan, persuratan mahupun sukan. Usaha ini bukan suatu perkara yang mudah, kerana memerlukan iltizam, pengorbanan, dan semangat juang yang tinggi dalam kalangan rakyat Malaysia yang cinta akan bahasa ibunda.

Masyarakat Membaca

      No Comments on Masyarakat Membaca

Amalan membaca dalam kalangan masyarakat akan menentukan maju atau mundurnya sesebuah negara. Negara yang maju dan bertamadun tinggi ialah negara yang didiami oleh anggota masyarakat yang berpengetahuan dan sentiasa meneroka pelbagai ilmu.