Category Archives: Minda Bahasa

Perutusan Tahun Baru

      1 Comment on Perutusan Tahun Baru

Kementerian Pelajaran ialah nadi utama dalam usaha membangunkan modal insan yang akan memacu kemajuan negara. Matlamat untuk menjadikan Malaysia sebagai negara maju amat bergantung pada keupayaan warga kementerian dalam menyediakan… Read more »