Category: Kembara Bahasa

Doktor Gigi Kota, Sila Pamerkan Kupon Anda

Dalam usaha Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) melaksanakan dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI), sewajarnya pihak yang berkenaan mengambil inisiatif untuk membetulkan ejaan dan nama premis perniagaan, nama tempat, nama jalan, nama kawasan perumahan dan sebagainya.