Category Archives: Cemerlang Pelajar

Kata Majmuk

      No Comments on Kata Majmuk

Dalam bahasa Melayu, kata majmuk biasanya ditulis secara terpisah. Namun demikian, terdapat sebilangan kecil kata majmuk yang telah dianggap mantap sebagai satu perkataan yang utuh, walaupun jelas bahawa perkataan tersebut mempunyai dua kata dasar.