Perindu Bahasa

“1Bahasa, 1Bangsa, 1Negara” Mendukung Gagasan 1Malaysia”

Pengisian program Bulan Bahasa Kebangsaan menjurus kepada usaha memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa pemersatuan bangsa, bahasa ilmu, bahasa yang berupaya merentas pelbagai bidang dan lapangan kehidupan, turut memberikan penekanan kepada penerimaan rakyat terhadap bahasa kebangsaan. Bahasa kebangsaan merupakan milik kita bersama sebagai sebuah bangsa. Begitulah besarnya agenda...

Bahasa Ibunda Tidak Dilupakan

Pelbagai bahasa yang dipaparkan melalui papan tanda mengikut tempat atau kawasan yang didirikan.

Bulan Bahasa Kebangsaan Agenda Nasional

Bulan Bahasa Kebangsaan (BBK) hendaklah diisi dengan program kebahasaan dan kesusasteraan yang berdaya tarikan serta bermaklumat lantas berkemampuan merangsang penyertaan yang lebih menyeluruh daripada segenap lapisan masyarakat.

Menyerlahkah Pelaksanaan Bulan Bahasa Kebangsaan?

Biarpun pelbagai nama dicipta untuk menyemarakkan aktiviti kebahasaan di negara ini, namun matlamatnya tetap sama, iaitu untuk memantapkan, memperkukuh, dan mempamerkan jati diri dan citra bangsa Malaysia, menguatkan rasa megah terhadap bahasa kebangsaan, mengeratkan, dan memperkukuh perpaduan bangsa melalui bahasa kebangsaan, serta menyemarakkan peranan bahasa kebangsaan sebagai tonggak pembinaan...

Ayat dengan Satu Objek

Pengguna perlu memahami ayat yang mempunyai satu objek yang terdapat dalam bahasa Melayu untuk mengelakkan kekeliruan. Untuk menguasai ayat ini, semua pengguna perlu mengenal setiap jenis objek tersebut dari segi makna, rumus, dan sebagainya.

Antara Dua Hukum

Bahasa Melayu mempunyai peraturan yang jelas dan perlu dipatuhi dengan baik. Hal ini penting bagi mengurangkan percanggahan pendapat berhubung dengan isu tatabahasa.

Gelombang Baharu Bahasa dan Persuratan Melayu

Lebih 56 tahun dahulu DBP lahir daripada perjuangan dan sokongan rakyat, malah soal bahasa menjadi isu penting ketika semangat perjuangan menuntut kemerdekaan. Bahasa Melayu bukan sahaja sebagai simbol dan maruah bangsa malah kedaulatan pusaka bangsa yang harus dipelihara dan dipulihkan.

Tahap Band dalam PBS: Kaedah Penilaian dalam Transfomasi Pendidikan

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) memberikan peluang kepada guru untuk meletakkan murid pada tahap pencapaian tertinggi yang mampu dikuasai oleh murid. Guru boleh memulakan pengajaran dan pembelajaran mengikut tahap prestasi murid sama ada band rendah, pertengahan atau tertinggi berdasarkan rekod dan pemerhatian. Sesungguhnya, kewibawaan guru meletakkan tahap prestasi murid berdasarkan...

Guru Kreatif Murid Aktif

Dalam beberapa wacana akademik, tokoh pendidikan sering menyuarakan perasaan kurang gembira tentang pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran (P&P) oleh sesetengah guru. Pada pandangan mereka, terdapat guru yang kurang mampu untuk mengendalikan P&P dengan berkesan. Antara faktornya termasuklah kurangnya kreativiti guru untuk merancang dan melaksanakan aktiviti P&P sewajarnya.