KBAT Pendidikan Abad Ke-21

Kementerian Pendidikan mendefinisikan KBAT sebagai "keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran, dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan berupaya mencipta sesuatu." Berdasarkan takrif tersebut, sudah pasti golongan yang perlu bertindak ialah guru, yakni pendidik abad ke-21.

Virus Bahasa Tanah Air

Mengapakah bahasa asing kelihatan lebih diutamakan daripada bahasa kebangsaan di negara ini? Hal ini telah lama dibangkitkan oleh berbagai-bagai pihak dan dijawab pula oleh berbagai-bagai pihak lain.

Kejutan Bahasa Menteri Pendidikan

Satu demi satu kejutan dilakukannya. Kenyataan demi kenyataan yang membabitkan bahasa Melayu dikeluarkan di dalam dan di luar negara. Hanya satu tujuannya: bagi memastikan bahasa Melayu terus mekar dan perkasa di persada bangsa.

Di Mana Bumi Dipijak

Jika Johnson dan Farange, pemimpin dua buah parti Britain yang berbeza ideologi politik tetapi sependapat dalam isu bahasa, mampu membela bahasa negara mereka dengan lantangnya, dapatkah pemimpin negara ini bertindak dengan cara yang demikian juga?

Peranan Guru dalam Pentaksiran Tingkatan Tiga

Sebenarnya PT3 merupakan inovasi pendidikan yang melonjakkan kemajuan negara. Tanpa inovasi dalam pendidikan, kemajuan negara tidak akan melonjak ke tahap yang lebih tinggi atau gemilang serta setanding dengan negara maju. Pada peringkat awal, tidak dapat dinafikan bahawa wujud kelemahan dalam pelbagai aspek.

Cabaran Bahasa Negara Tahun Ini

Kedudukan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN pada tahun ini perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Pihak yang berkenaan sewajarnya menggunakan ruang dan peluang ini untuk melaksanakan inisiatif menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa serantau. Inilah satu daripada cabaran yang menanti bahasa Melayu pada tahun ini.

Perindu Bahasa

“1Bahasa, 1Bangsa, 1Negara” Mendukung Gagasan 1Malaysia”

Pengisian program Bulan Bahasa Kebangsaan menjurus kepada usaha memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa pemersatuan bangsa, bahasa ilmu, bahasa yang berupaya merentas pelbagai bidang dan lapangan kehidupan, turut memberikan penekanan kepada penerimaan rakyat terhadap bahasa kebangsaan. Bahasa kebangsaan merupakan milik kita bersama sebagai sebuah bangsa. Begitulah besarnya agenda...

Bahasa Ibunda Tidak Dilupakan

Pelbagai bahasa yang dipaparkan melalui papan tanda mengikut tempat atau kawasan yang didirikan.

Bulan Bahasa Kebangsaan Agenda Nasional

Bulan Bahasa Kebangsaan (BBK) hendaklah diisi dengan program kebahasaan dan kesusasteraan yang berdaya tarikan serta bermaklumat lantas berkemampuan merangsang penyertaan yang lebih menyeluruh daripada segenap lapisan masyarakat.